اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

برنامه مستند هفت (آزمایشگران)

برنامه مستند هفت (آزمایشگران)

ساخت گهواره نیوتن در مقیاس بزرگ
دسته بندی:

دانلود قسمت های مستند هفت (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 11 آذر 1402 - 20:55:30
50 دقیقه
مستند هفت - راز مکونگ
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 11 آذر 1402 - 0:9:45
47 دقیقه
مستند هفت - بازگشت شانه به سر
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
جمعه 10 آذر 1402 - 15:30:29
52 دقیقه
مستند هفت - زمین یک میلیون سال قبل
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 10 آذر 1402 - 13:50:50
43 دقیقه
مستند هفت - شب رنگی
مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 10 آذر 1402 - 4:33:21
28 دقیقه
مستند هفت - زمین یک میلیون سال قبل
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 10 آذر 1402 - 0:10:5
41 دقیقه
مستند 7 - بازگشت شانه به سر
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 20:51:9
51 دقیقه
مستند 7 - بازگشت شانه به سر
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 0:9:8
49 دقیقه
مستند هفت - شهرها حیات وحش جدید طبیعت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 21:0:0
55 دقیقه
مستند هفت - شهرها حیات وحش جدید طبیعت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 0:8:36
55 دقیقه
مستند هفت - شهرها حیات وحش جدید طبیعت
مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 7 آذر 1402 - 20:56:20
51 دقیقه
مستند هفت - شهرها حیات وحش جدید طبیعت
مدت:49دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 7 آذر 1402 - 0:9:20
49 دقیقه
مستند 7 - چگونه ساخته شد
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام /گروه : تامین برنامه/موضوع : علمی/
دو شنبه 6 آذر 1402 - 8:14:53
40 دقیقه
مستند 7 - مغز
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 6 آذر 1402 - 2:6:0
43 دقیقه
مستند 7 - چگونه ساخته شد
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام /گروه : تامین برنامه/موضوع : علمی/
دو شنبه 6 آذر 1402 - 1:5:16
40 دقیقه
مستند 7 - کاوش در فضا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 6 آذر 1402 - 0:1:50
49 دقیقه
مستند هفت - شهرها حیات وحش جدید طبیعت
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 5 آذر 1402 - 0:10:5
56 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
شنبه 4 آذر 1402 - 21:0:8
43 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
شنبه 4 آذر 1402 - 0:14:56
40 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 3 آذر 1402 - 13:50:20
54 دقیقه
مستند 7 - شب رنگی
مدت:26دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 3 آذر 1402 - 4:15:8
26 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 3 آذر 1402 - 0:7:46
52 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 20:59:40
57 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 0:15:48
55 دقیقه
مستند هفت - شگفتی های موسمی
مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
سه شنبه 30 آبان 1402 - 21:0:20
51 دقیقه
مستند هفت - شب رنگی
مدت:26دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
سه شنبه 30 آبان 1402 - 4:6:13
26 دقیقه
مستند هفت - آزمایشگران
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:تامین برنامه/موضوع : علمی/
سه شنبه 30 آبان 1402 - 2:0:0
48 دقیقه
مستند هفت - شگفتی های موسمی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
سه شنبه 30 آبان 1402 - 0:18:6
50 دقیقه
مستند 7 - شب رنگی
مدت:26دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
دو شنبه 29 آبان 1402 - 4:5:36
26 دقیقه
مستند 7 - زاده طوفان
مدت:54دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
دو شنبه 29 آبان 1402 - 0:14:49
54 دقیقه
مستند هفت- شب رنگی
مدت:27دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
یک شنبه 28 آبان 1402 - 4:5:9
27 دقیقه
مستند هفت - آزمایشگران
مدت:39دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:تامین برنامه/موضوع : علمی/
یک شنبه 28 آبان 1402 - 2:5:45
39 دقیقه
مستند هفت- زاده طوفان
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 28 آبان 1402 - 0:15:49
57 دقیقه
مستند هفت - زاده طوفان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 27 آبان 1402 - 21:5:0
51 دقیقه
مستند هفت - شب رنگی
مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
شنبه 27 آبان 1402 - 4:5:0
27 دقیقه
مستند هفت - زاده طوفان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 27 آبان 1402 - 0:20:0
49 دقیقه
مستند هفت - شگفت انگیز ترین رویدادهای طبیعت
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 26 آبان 1402 - 14:40:39
34 دقیقه
مستند هفت- شگفت انگیز ترین رویدادهای طبیعت
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 26 آبان 1402 - 0:29:28
34 دقیقه
مستند 7 - جزایر جنوبی
مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 1:49:15
25 دقیقه
مستند 7 - شگفت انگیز ترین رویدادهای طبیعت
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 0:20:3
44 دقیقه
مستند هفت - جزایر جنوبی
مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 1:48:8
24 دقیقه
مستند هفت - شگفت انگیز ترین رویدادهای طبیعت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 0:9:7
47 دقیقه
مستند هفت - شگفت انگیزترین رویداد طبیعت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 23 آبان 1402 - 21:6:7
50 دقیقه
مستند هفت - آزمایشگران
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:تامین برنامه/موضوع : علمی/
سه شنبه 23 آبان 1402 - 2:13:18
46 دقیقه
مستند هفت - شگفت انگیزترین رویداد طبیعت
مدت:49دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 23 آبان 1402 - 0:7:56
49 دقیقه
مستند هفت - کوچ نشینان سرنگیتی
مدت:26دقیقه/ قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
دو شنبه 22 آبان 1402 - 4:10:19
21 دقیقه
مستند هفت - جزایر جنوبی
مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
دو شنبه 22 آبان 1402 - 1:46:5
25 دقیقه
مستند هفت - شگفت انگیز ترین رویدادهای طبیعت
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:حیات وحش/
دو شنبه 22 آبان 1402 - 0:15:35
43 دقیقه
مستند هفت - کوچ نشینان سرنگیتی
مدت:26دقیقه/ قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
یک شنبه 21 آبان 1402 - 4:3:53
26 دقیقه
مستند هفت - آزمایشگران
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:تامین برنامه/موضوع : علمی/
یک شنبه 21 آبان 1402 - 1:54:40
46 دقیقه
مستند هفت - داستان حیات
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
یک شنبه 21 آبان 1402 - 0:16:3
47 دقیقه
مستند هفت - ماشین آلات غول پیکر
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 19 آبان 1402 - 16:5:0
42 دقیقه
مستند هفت - شب رنگی
مدت:26دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 19 آبان 1402 - 13:55:20
26 دقیقه
مستند هفت - داستان حیات
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 19 آبان 1402 - 0:11:38
47 دقیقه
مستند 7 - داستان حیات
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 20:56:19
48 دقیقه
مستند 7 - آزمایشگران
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:تامین برنامه/موضوع : علمی/
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 1:49:39
47 دقیقه
مستند 7 - داستان حیات
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
پنج شنبه 18 آبان 1402 - 0:14:29
48 دقیقه
مستند هفت - آزمایشگران
مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:تامین برنامه/موضوع : علمی/
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 2:0:19
30 دقیقه
مستند هفت - داستان حیات
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 0:10:2
49 دقیقه
مستند 7 - کوچ نشینان سرنگیتی
مدت:17دقیقه/ قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
سه شنبه 16 آبان 1402 - 22:31:52
17 دقیقه
مستند 7 - آزمایشگران
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:تامین برنامه/موضوع : علمی/
سه شنبه 16 آبان 1402 - 1:50:27
45 دقیقه
مستند 7 - شب مبارزه با حیوانات
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیت وحش/
سه شنبه 16 آبان 1402 - 0:14:40
42 دقیقه
مستند 7 - آزمایشگران
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:تامین برنامه/موضوع : علمی/
دو شنبه 15 آبان 1402 - 1:55:10
45 دقیقه
مستند 7 - شب مبارزه با حیوانات
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیت وحش/
دو شنبه 15 آبان 1402 - 0:24:23
38 دقیقه
مستند هفت - آزمایشگران
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:مهارتی/رده سنی: نوجوان و جوان/گروه:تامین برنامه/موضوع : علمی/
یک شنبه 14 آبان 1402 - 1:58:24
37 دقیقه
مستند هفت - شب مبارزه با حیوانات
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیت وحش/
یک شنبه 14 آبان 1402 - 0:19:22
40 دقیقه
مستند 7 - اسرار موزه
مدت:75دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 13 آبان 1402 - 20:59:45
74 دقیقه
مستند 7 - ساختن امواج هنر صدای سینمایی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 13 آبان 1402 - 1:59:40
40 دقیقه
مستند 7 - اسرار موزه
مدت:65دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 12 آبان 1402 - 18:5:16
73 دقیقه
مستند 7 - ماشین آلات غول پیکر
مدت:32دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/
جمعه 12 آبان 1402 - 14:59:11
32 دقیقه
مستند 7 - شب رنگی
مدت:26دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 12 آبان 1402 - 13:58:40
26 دقیقه
مستند 7 - کوچ نشینان سرنگیتی
مدت:23دقیقه/ قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
جمعه 12 آبان 1402 - 3:19:24
23 دقیقه
مستند 7 - کوچ نشینان سرنگیتی
مدت:20دقیقه/ قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 3:24:48
21 دقیقه
مستند هفت - کوچ نشینان سرنگیتی
مدت:26دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 3:25:50
25 دقیقه
مستند هفت- کوچ نشینان سرنگیتی
مدت:24دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 9 آبان 1402 - 3:30:55
24 دقیقه
مستند هفت - کوچ نشینان سرنگیتی
مدت:22دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 8 آبان 1402 - 3:14:38
21 دقیقه
مستند هفت - من انسان
مدت:76دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 7 آبان 1402 - 21:0:19
76 دقیقه
مستند هفت - اسرار موزه
مدت:76دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 6 آبان 1402 - 21:10:42
75 دقیقه
مستند هفت - من انسان
مدت:77دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 5 آبان 1402 - 20:40:17
76 دقیقه
مستند هفت - اسرار موزه
مدت:76دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
جمعه 5 آبان 1402 - 16:0:0
75 دقیقه
مستند هفت - ماشین آلات غول پیکر
مدت:53دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 5 آبان 1402 - 14:55:0
33 دقیقه
مستند هفت - شب رنگی
مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 5 آبان 1402 - 14:4:55
27 دقیقه
مستند هفت - مغز
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
جمعه 5 آبان 1402 - 2:30:41
45 دقیقه
مستند - نور افشان
مدت:23دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: معارف اسلامی/
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 11:19:11
23 دقیقه
مستند 7 - مغز
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 6:54:29
45 دقیقه
مستند هفت - داستان مغز
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 8:0:36
47 دقیقه
مستند هفت - شب مبارزه با حیوانات
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیت وحش/
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 0:24:43
41 دقیقه
مستند هفت - داستان مغز
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
سه شنبه 2 آبان 1402 - 7:54:8
44 دقیقه
مستند هفت - داستان مغز
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 2 آبان 1402 - 2:31:1
40 دقیقه
مستند هفت - شب مبارزه با حیوانات
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیت وحش/
سه شنبه 2 آبان 1402 - 0:25:0
40 دقیقه
مستند 7 - داستان مغز
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
دو شنبه 1 آبان 1402 - 8:0:26
40 دقیقه
مستند 7 - داستان مغز
مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
دو شنبه 1 آبان 1402 - 2:15:50
35 دقیقه
مستند هفت- سیاره سبز
مدت:83دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: محیط زیست/
یک شنبه 30 مهر 1402 - 21:1:1
83 دقیقه
مستند هفت - داستان مغز
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 30 مهر 1402 - 7:30:28
47 دقیقه
مستند هفت - داستان مغز
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 30 مهر 1402 - 2:26:29
41 دقیقه
مستند هفت - شب مبارزه با حیوانات
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیت وحش/
یک شنبه 30 مهر 1402 - 0:15:56
43 دقیقه
مستند هفت - اسرار موزه
مدت:76دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: فرهنگی/
شنبه 29 مهر 1402 - 21:2:22
76 دقیقه
مستند هفت - داستان مغز
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 29 مهر 1402 - 7:57:0
52 دقیقه
مستند هفت - داستان مغز
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 29 مهر 1402 - 2:20:23
46 دقیقه
مستند هفت - شب مبارزه با حیوانات
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیت وحش/
شنبه 29 مهر 1402 - 0:15:41
40 دقیقه
مستند هفت - دوستی های حیرت انگیز قلمرو حیوانات
مدت:63دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیت وحش/
جمعه 28 مهر 1402 - 16:27:40
62 دقیقه
مستند هفت - ماشین آلات غول پیکر
مدت:49دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 28 مهر 1402 - 15:0:0
48 دقیقه
مستند هفت - شب رنگی
مدت:33دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 28 مهر 1402 - 14:10:22
32 دقیقه
مستند هفت - مغز
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
جمعه 28 مهر 1402 - 7:50:0
48 دقیقه
مستند هفت - مغز
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
جمعه 28 مهر 1402 - 2:35:41
42 دقیقه
مستند هفت - شب مبارزه با حیوانات
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیت وحش/
جمعه 28 مهر 1402 - 0:25:49
42 دقیقه
مستند 7 - داستان مغز
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 7:55:44
44 دقیقه
مستند 7 - داستان مغز
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 2:24:30
38 دقیقه
مستند 7 - شب مبارزه با حیوانات
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیت وحش/
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 0:14:56
39 دقیقه
مستند هفت - داستان مغز- قسمت1
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 8:0:0
40 دقیقه
مستند هفت - داستان مغز- قسمت1
مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 2:25:20
35 دقیقه
مستند هفت - شب مبارزه با حیوانات-5
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیت وحش/
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 0:16:0
42 دقیقه
مستند هفت - دنیای درون انسان
مدت:53دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/
سه شنبه 25 مهر 1402 - 8:0:32
53 دقیقه
مستند هفت - دنیای درون انسان
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/
سه شنبه 25 مهر 1402 - 2:25:38
47 دقیقه
مستند 7 - دنیای درون انسان
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/
دو شنبه 24 مهر 1402 - 8:4:20
43 دقیقه
مستند 7 - دنیای درون انسان
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/
دو شنبه 24 مهر 1402 - 2:26:13
37 دقیقه
مستند هفت - دنیای درون انسان(تکرار)
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/
یک شنبه 23 مهر 1402 - 8:3:13
48 دقیقه
مستند هفت - دنیای درون انسان
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/
یک شنبه 23 مهر 1402 - 2:15:0
42 دقیقه
مستند هفت - شب مبارزه با حیوانات
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیت وحش/
یک شنبه 23 مهر 1402 - 0:17:36
42 دقیقه
مستند هفت - جهان ما
مدت:45دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
سه شنبه 13 تیر 1402 - 23:5:0
45 دقیقه
مستند هفت - جهان ما - تکرار
مدت:45دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
سه شنبه 13 تیر 1402 - 14:2:15
45 دقیقه
مستند هفت - ساخت غول پیکرها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 13 تیر 1402 - 9:10:0
45 دقیقه
مستند هفت - جهان ما
مدت:50دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
دو شنبه 12 تیر 1402 - 23:12:29
39 دقیقه
مستند 7 - جهان ما - تکرار
مدت:40دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
دو شنبه 12 تیر 1402 - 14:6:20
40 دقیقه
مستند هفت - ساخت غول پیکرها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 12 تیر 1402 - 9:10:30
45 دقیقه
مستند هفت - جهان ما - قسمت 2
مدت:45دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
یک شنبه 11 تیر 1402 - 23:5:35
43 دقیقه
مستند هفت - جهان ما - قسمت 1
مدت:42دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
یک شنبه 11 تیر 1402 - 14:5:0
42 دقیقه
مستند هفت - ساخت غول پیکرها - قسمت 8
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 11 تیر 1402 - 9:10:0
45 دقیقه
مستند 7 - جهان ما - قسمت1
مدت:45دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
شنبه 10 تیر 1402 - 23:9:40
46 دقیقه
مستند هفت - ساخت غول پیکرها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 10 تیر 1402 - 9:5:55
44 دقیقه
مستند هفت - فراریان بزرگ
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 9 تیر 1402 - 23:9:40
46 دقیقه
مستند هفت - فراریان بزرگ(تکرار)
مدت:39دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 9 تیر 1402 - 14:5:0
39 دقیقه
مستند هفت - ساخت غول پیکرها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 9 تیر 1402 - 9:6:20
45 دقیقه
مستند 7 - فراریان بزرگ
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 23:16:0
40 دقیقه
مستند 7 - فراریان بزرگ
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 14:5:35
39 دقیقه
مستند 7 - ساخت غول پیکرها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 9:5:0
45 دقیقه
مستند هفت - فراریان بزرگ - قسمت 4
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 23:19:59
32 دقیقه
مستند هفت - فراریان بزرگ - قسمت 3
مدت:39دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 14:5:0
38 دقیقه
مستند هفت - ساخت غول پیکرها - قسمت 4
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 9:6:0
45 دقیقه
مستند هفت - فراریان بزرگ
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 6 تیر 1402 - 23:12:47
41 دقیقه
مستند هفت - فراریان بزرگ(تکرار)
مدت:39دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 6 تیر 1402 - 14:5:5
39 دقیقه
مستند هفت - ساخت غول پیکرها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 6 تیر 1402 - 9:12:55
45 دقیقه
مستند 7 - فراریان بزرگ
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 5 تیر 1402 - 23:10:0
43 دقیقه
مستند 7 - کاوش در فضا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 5 تیر 1402 - 15:25:0
49 دقیقه
مستند 7 - فضا نوردی
مدت:32دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 5 تیر 1402 - 11:11:0
32 دقیقه
مستند 7 - اسرارپنهان زمین
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 5 تیر 1402 - 9:11:13
41 دقیقه
مستند هفت - کاوش در فضا
قالب:مستند/نوع مدت:49دقیقه/آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:تامین برنامه/موضوع:علمی/
یک شنبه 4 تیر 1402 - 22:57:5
49 دقیقه
مستند هفت - فراریان بزرگ
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 4 تیر 1402 - 14:0:0
42 دقیقه
مستند هفت - ساخت غول پیکرها
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 4 تیر 1402 - 8:55:0
41 دقیقه
مستند هفت - فراریان بزرگ- قسمت1
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 3 تیر 1402 - 23:5:0
45 دقیقه
مستند هفت - ساخت غول پیکرها- قسمت2
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 3 تیر 1402 - 9:5:0
45 دقیقه
مستند هفت - جستجو در فضا - قسمت 1
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 2 تیر 1402 - 23:0:45
47 دقیقه
مستند هفت - نیروهای طبیعت - قسمت 4
مدت:61دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 22:56:30
61 دقیقه
مستند هفت - نیروهای طبیعت
مدت:56دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
سه شنبه 30 خرداد 1402 - 23:0:5
56 دقیقه
مستند 7 - نیروهای طبیعت - قسمت2
مدت:58دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 22:56:6
58 دقیقه
مستند 7 - فضا نوردی
مدت:25دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 11:20:0
20 دقیقه
مستند هفت - زمین یک میلیون سال قبل-1
مدت:41دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 23:11:0
41 دقیقه
مستند هفت - نیروهای طبیعت
مدت:60دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
شنبه 27 خرداد 1402 - 22:56:16
60 دقیقه
مستند هفت - چگونه می توان یک ماشین زمان ساخت
مدت:59دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 26 خرداد 1402 - 22:55:32
59 دقیقه
مستند هفت - سازه های بزرگ-قسمت6
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 23:5:0
45 دقیقه
مستند هفت - جانوران -قسمت 10
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 16:55:10
36 دقیقه
مستند هفت - سازه های بزرگ-5
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 23:11:56
42 دقیقه
مستند هفت - جانوران -قسمت 9
مدت:34دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 16:55:5
34 دقیقه
مستند هفت - سازه های بزرگ با ریچارد هموند
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 23:0:15
46 دقیقه
مستند هفت - جانوران- قسمت 5
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 16:50:10
40 دقیقه
مستند هفت - سازه های بزرگ با ریچارد هموند
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 20 خرداد 1402 - 23:5:30
44 دقیقه
مستند هفت - جانوران - قسمت 6
مدت:34دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
شنبه 20 خرداد 1402 - 16:51:50
33 دقیقه
مستند هفت - حیوانات باهوش - قسمت 5
مدت:56دقیقه/قالب: مستند علمی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
جمعه 19 خرداد 1402 - 22:59:22
56 دقیقه
مستند هفت - جانوران
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
جمعه 19 خرداد 1402 - 16:45:40
38 دقیقه
مستند هفت - حیوانات باهوش - قسمت4
مدت:51دقیقه/قالب: مستند علمی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 23:0:10
51 دقیقه
مستند هفت - حیوانات باهوش - قسمت3
مدت:55دقیقه/قالب: مستند علمی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 22:53:59
61 دقیقه
مستند 7 - حیوانات باهوش
مدت:54دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 23:0:0
54 دقیقه
مستند 7 - جانوران چگونه این کار را انجام می دهند؟
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 17:5:30
40 دقیقه
مستند 7 - جانوران چگونه این کار را انجام می دهند؟
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 17:1:48
40 دقیقه
مستند 7 - راز شهر ممنوعه
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 7:10:50
45 دقیقه
مستند هفت - حیوانات باهوش
مدت:55دقیقه/قالب: مستند علمی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 23:0:25
55 دقیقه
مستند هفت - مهندسی ناممکن
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 14:39:20
41 دقیقه
مستند 7 - فضا نوردی
مدت:22دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 10:0:0
22 دقیقه
مستند 7 - چگونه کشف کنیم ؟
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 23:5:35
50 دقیقه
مستند 7 - مهندسی ناممکن
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 14:41:20
40 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها - قسمت 19
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 12 خرداد 1402 - 23:13:57
41 دقیقه
مستند هفت - حواس فوق العاده حیوانات-10
مدت:26دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 18:20:30
25 دقیقه
مستند هفت - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:25دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
شنبه 6 خرداد 1402 - 18:15:0
25 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 5 خرداد 1402 - 23:3:50
46 دقیقه
مستند هفت - حواس فوق العاده حیوانات-9
مدت:26دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 18:13:0
25 دقیقه
مستند 7 - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:25دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 12:25:20
25 دقیقه
مستند هفت - مهندسی ناممکن
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 13:50:0
41 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها - قسمت 16
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 23:11:40
44 دقیقه
مستند هفت - حواس فوق العاده حیوانات-7
مدت:24دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 12:25:40
25 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها - قسمت15
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 23:12:42
43 دقیقه
مستند هفت - سازه های بزرگ
مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 23:40:7
13 دقیقه
مستند هفت - سازه های بزرگ
مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 23:28:11
9 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها - قسمت12
مدت:37دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 23:18:7
37 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها - قسمت11
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 23:19:16
37 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها - قسمت 10
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 23:11:56
44 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 23:10:25
43 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها - قسمت8
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 23:15:18
38 دقیقه
مستند هفت - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:24دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 12:25:5
24 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها - قسمت 6
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 23:11:35
44 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها - قسمت 5
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 23:13:11
43 دقیقه
مستند هفت - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:30دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 12:20:0
30 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها - قسمت4
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 23:11:25
45 دقیقه
مستند هفت - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:27دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 12:25:0
26 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها - قسمت 3
مدت: 46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 23:11:25
46 دقیقه
مستند هفت - حواس فوق العاده حیوانات-3
مدت:28دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 12:25:0
27 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها - قسمت2
مدت: 44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 23:11:35
44 دقیقه
مستند هفت - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:25دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 12:24:15
25 دقیقه
مستند هفت - ابر ماشین ها - قسمت1
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علمی/
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 23:10:0
44 دقیقه
مستند هفت - حواس فوق العاده حیوانات
مدت:30دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیوانات/
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 12:20:25
29 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها - قسمت13
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 23:7:10
49 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها-12
مدت:49دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 23:5:45
49 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها - قسمت11
مدت:49دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 - 23:5:25
49 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها - قسمت10
مدت:50دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
دو شنبه 4 اردیبهشت 1402 - 23:11:1
45 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها - قسمت7
مدت:48دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
جمعه 1 اردیبهشت 1402 - 23:5:20
48 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها - قسمت7
مدت:46دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
جمعه 1 اردیبهشت 1402 - 0:0:33
46 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها - قسمت6
مدت:36دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 0:0:33
36 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها-قسمت5
مدت:45دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 0:0:33
45 دقیقه
مستند هفت - سرعت - قسمت4
مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش - سرعت/
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 9:0:0
51 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها
مدت:43دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 0:0:33
43 دقیقه
مستند هفت - سرعت - قسمت3
مدت:54دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش - سرعت/
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 9:0:0
54 دقیقه
مستند 7 - کاوش در اقیانوس ها
مدت:46دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 0:0:33
46 دقیقه
مستند هفت - سرعت - قسمت 2
مدت:53دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 9:0:25
53 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها-2
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:بزرگسال/گروه:تامین برنامه/موضوع:علمی/
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 0:0:33
45 دقیقه
مستند هفت - سرعت
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 26 فروردین 1402 - 9:0:0
50 دقیقه
مستند هفت - کاوش در اقیانوس ها
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 26 فروردین 1402 - 0:0:33
45 دقیقه
مستند هفت - چگونه کشف کنیم ؟
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
جمعه 25 فروردین 1402 - 17:14:15
50 دقیقه
مستند هفت - مهندسی ناممکن
مدت:39دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 25 فروردین 1402 - 9:15:30
39 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی - قسمت4
مدت:40دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: جهان هستی/
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 0:0:33
41 دقیقه
مستند 7 - مهندسی ناممکن - قسمت 1
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 9:10:25
41 دقیقه
مستند هفت - چگونه کشف کنیم ؟
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 17:2:10
47 دقیقه
مستند هفت - مهندسی ناممکن
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 9:5:0
40 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 0:0:33
42 دقیقه
مستند 7 - چگونه کشف کنیم ؟
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 16:59:20
49 دقیقه
مستند 7 - مهندسی ناممکن
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 9:16:30
41 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی - قسمت 2
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 0:0:33
41 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی - قسمت 1
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 19 فروردین 1402 - 0:0:33
42 دقیقه
مستند هفت - فراریان بزرگ - قسمت6
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 18 فروردین 1402 - 0:0:33
43 دقیقه
مستند هفت - فراریان بزرگ - قسمت5
مدت:36دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 0:0:35
36 دقیقه
مستند 7 - فراریان بزرگ - قسمت4
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 0:0:33
36 دقیقه
مستند هفت - استارت
مدت:75دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 8:40:0
75 دقیقه
مستند هفت - فراریان بزرگ
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 0:0:33
38 دقیقه
مستند هفت - استارت - قسمت16
مدت:60دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 8:0:0
59 دقیقه
مستند 7 - فراریان بزرگ - قسمت2
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 23:0:33
39 دقیقه
مستند هفت - استارت - قسمت15
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 8:0:0
55 دقیقه
مستند هفت - فراریان بزرگ - قسمت1
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
شنبه 12 فروردین 1402 - 23:0:33
42 دقیقه
مستند 7 - اسرار کیهان
مدت:53دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش - نجوم/
شنبه 12 فروردین 1402 - 8:12:5
53 دقیقه
مستند 7 - پولوتو
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش - نجوم/
جمعه 11 فروردین 1402 - 23:0:0
47 دقیقه
مستند هفت - پلوتو - قسمت 1
مدت:05دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 11 فروردین 1402 - 22:55:0
4 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ - قسمت 14
مدت:59دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
جمعه 11 فروردین 1402 - 7:59:40
58 دقیقه
مستند هفت - پاف - قسمت 1
مدت:49دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 23:0:0
49 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ - قسمت 13
مدت:65دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 7:59:40
63 دقیقه
مستند هفت - نیروهای طبیعت - قسمت 4
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 9 فروردین 1402 - 23:0:0
50 دقیقه
مستند هفت - نیروهای طبیعت - قسمت 4
مدت:07دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 9 فروردین 1402 - 22:52:40
7 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ - قسمت 12
مدت:65دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
چهار شنبه 9 فروردین 1402 - 7:59:40
64 دقیقه
مستند هفت - نیروهای طبیعت / ادامه-3
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 23:0:0
46 دقیقه
مستند هفت - نیروهای طبیعت - قسمت 3
مدت:07دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 22:53:0
6 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ - قسمت 11
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 7:59:40
55 دقیقه
مستند هفت - نیروهای طبیعت / ادامه - 3
مدت:49دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 23:0:0
48 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ - قسمت 10
مدت:60دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 8:10:0
58 دقیقه
مستند هفت - نیروهای طبیعت - قسمت 1
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 23:0:33
56 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ-قسمت9
مدت:60دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 8:15:0
60 دقیقه
مستند هفت - جهان ما-قسمت6
مدت:38دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 5 فروردین 1402 - 23:4:9
38 دقیقه
مستند هفت - اسرارکیهان-قسمت1
مدت:58دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 5 فروردین 1402 - 9:13:57
58 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ-قسمت8
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
شنبه 5 فروردین 1402 - 8:12:57
56 دقیقه
مستند هفت - جهان ما-قسمت5
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 4 فروردین 1402 - 23:4:10
43 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ - قسمت7
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
جمعه 4 فروردین 1402 - 8:1:7
46 دقیقه
مستند هفت - جهان ما-قسمت4
مدت:41دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 23:7:15
41 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ - قسمت6
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 8:5:44
47 دقیقه
مستند هفت - جهان ما-قسمت3
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 2 فروردین 1402 - 23:10:0
42 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ - قسمت5
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
چهار شنبه 2 فروردین 1402 - 9:5:5
57 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ - قسمت4
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 9:5:5
58 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ - قسمت3
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 9:0:0
47 دقیقه
مستند هفت - جهان ما - قسمت 2
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 23:11:3
46 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ - قسمت 2
مدت:56دقیقه/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 9:0:15
56 دقیقه
مستند هفت - جهان ما - قسمت 1
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 27 اسفند 1401 - 23:10:47
46 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ - قسمت 1
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/مدت:57دقیقه/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
شنبه 27 اسفند 1401 - 9:0:0
56 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی - قسمت 4
مدت:46دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:آفرینش/
جمعه 26 اسفند 1401 - 23:5:30
46 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ - قسمت 6
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
جمعه 26 اسفند 1401 - 15:51:0
49 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی - قسمت 1
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 26 اسفند 1401 - 14:5:20
44 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 23:13:5
44 دقیقه
مستند هفت - رخ - قسمت 14
قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:گفتگو محور/
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 23:5:0
46 دقیقه
مستند هفت - ساخت غول پیکرها-قسمت
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 23:7:10
47 دقیقه
مستند 7 - دنیای درون انسان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 23:6:13
42 دقیقه
مستند 7 - دنیای درون انسان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 23:0:0
53 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی - قسمت 4
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 23:9:2
46 دقیقه
مستند هفت - سیاره نفت-قسمت1
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 20 اسفند 1401 - 23:4:23
50 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی-قسمت3
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 19 اسفند 1401 - 23:5:20
47 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ-قسمت5
مدت:60دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
جمعه 19 اسفند 1401 - 15:53:25
60 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی-قسمت9
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 19 اسفند 1401 - 14:3:45
47 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 23:10:30
44 دقیقه
مستند هفت - رخ - قسمت 13
مدت:40دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:گفتگو محور/
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 23:14:32
40 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ - قسمت 4
مدت:61دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 15:54:20
61 دقیقه
مستند هفت - غول پیکرها - قسمت 4
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 14:0:0
46 دقیقه
مستند هفت - ساخت غول پیکرها-قسمت4
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 23:6:40
47 دقیقه
مستند هفت - دنیای درون انسان - قسمت3
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علمی/
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 23:1:5
52 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی-قسمت3
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 23:7:50
46 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی-قسمت3
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 23:6:59
46 دقیقه
مستند هفت - سقوط از جو زمین - قسمت 1
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 13 اسفند 1401 - 23:6:10
45 دقیقه
مستند هفت - فیزیک نور - قسمت 6
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
جمعه 12 اسفند 1401 - 23:5:0
47 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ - قسمت 3
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
جمعه 12 اسفند 1401 - 16:0:0
49 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی - قسمت6
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 12 اسفند 1401 - 14:5:0
48 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 23:7:32
47 دقیقه
مستند هفت - رخ - قسمت 12
مدت:50دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:گفتگو محور/
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 23:4:55
49 دقیقه
مستند هفت - ساخت غول پیکرها-3
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 23:7:3
47 دقیقه
مستند هفت - دنیای درون انسان
مدت:33دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 23:6:49
47 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 23:6:30
47 دقیقه
مستند هفت - فیزیک نور - قسمت6
مدت:30دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
شنبه 6 اسفند 1401 - 23:6:13
48 دقیقه
مستند هفت - فیزیک نور - قسمت5
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
جمعه 5 اسفند 1401 - 23:1:28
50 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ - قسمت2
مدت:58دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
جمعه 5 اسفند 1401 - 15:55:5
58 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی
مدت:54دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 5 اسفند 1401 - 14:0:0
54 دقیقه
مستند 7 - هوش مصنوعی
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 23:6:47
47 دقیقه
مستند هفت - رخ - قسمت 11
مدت:55دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:گفتگو محور/
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 22:59:40
54 دقیقه
مستند هفت - ساخت غول پیکرها-قسمت2
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 23:6:15
47 دقیقه
مستند هفت - دنیای درون انسان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 23:5:0
49 دقیقه
مستند هفت - جهان هستی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 23:3:45
50 دقیقه
مستند هفت - فیزیک نور
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
شنبه 29 بهمن 1401 - 23:5:5
50 دقیقه
مستند هفت - سفر بزرگ-قسمت1
مدت:80دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:تخصصی/رده سنی:عام/گروه:تامین برنامه/موضوع: خودرو/
شنبه 29 بهمن 1401 - 15:53:5
60 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی-قسمت5
مدت:54دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 29 بهمن 1401 - 13:58:35
54 دقیقه
مستند هفت - مغز و فرآیند تفکر
مدت:49دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
جمعه 28 بهمن 1401 - 23:5:55
49 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی-قسمت7
مدت:21دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
جمعه 28 بهمن 1401 - 19:1:15
21 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی-قسمت3
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 28 بهمن 1401 - 17:6:10
45 دقیقه
مستند هفت - شهرها حیات وحش جدید حیوانات
مدت:62دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 28 بهمن 1401 - 15:56:25
62 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی-قسمت4
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 23:5:20
50 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی - قسمت 6
مدت:20دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 19:15:0
20 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی - قسمت 5
مدت:22دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 19:30:0
22 دقیقه
مستند هفت - سلسله ها - قسمت5
مدت:63دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 21:30:0
63 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی - قسمت4
مدت:32دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارت فضانوردی/
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 19:20:0
32 دقیقه
مستند هفت - فیزیک نور - قسمت4
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: علم و دانش/
شنبه 22 بهمن 1401 - 23:0:0
51 دقیقه
مستند هفت - سلسله ها - قسمت2
مدت:62دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
شنبه 22 بهمن 1401 - 21:30:0
62 دقیقه
مستند 7 - فضا نوردی - قسمت1
مدت:23دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
شنبه 22 بهمن 1401 - 19:9:20
23 دقیقه
مستند هفت - جنگل های تاسمانی
مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 21 بهمن 1401 - 23:5:36
48 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی - قسمت2
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 21 بهمن 1401 - 18:15:0
46 دقیقه
مستند هفت - زندگی در رنگ - قسمت3
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 21 بهمن 1401 - 14:0:0
48 دقیقه
مستند هفت - حیات وحش خاورمیانه - قسمت4
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
جمعه 21 بهمن 1401 - 8:2:0
47 دقیقه
مستند 7 - هوش مصنوعی - قسمت3
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 23:5:0
46 دقیقه
مستند هفت - زیرک ترین حیوانات دنیا-4
مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 21:21:3
28 دقیقه
مستند هفت - حیات وحش خاورمیانه-2
مدت:49دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 8:2:20
48 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 23:0:0
50 دقیقه
مستند هفت - زیرک ترین حیوانات دنیا
مدت:28دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 21:15:0
28 دقیقه
مستند هفت - حیات وحش خاورمیانه
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 8:4:10
44 دقیقه
مستند 7 - جنگل های تاسمانی
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 23:6:5
48 دقیقه
مستند هفت - زیرک ترین حیوانات دنیا
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 21:14:20
38 دقیقه
مستند هفت - قومس-قسمت1
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 23:5:0
48 دقیقه
مستند هفت - فیزیک نور - قسمت 3
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/مدت:50دقیقه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 15 بهمن 1401 - 23:5:0
50 دقیقه
مستند هفت - زیرک ترین حیوانات دنیا - 1
مدت:25دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 15 بهمن 1401 - 21:28:35
25 دقیقه
مستند هفت - بزرگترین رودخانه های جهان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 15 بهمن 1401 - 16:21:55
57 دقیقه
مستند هفت - شگفتی های موسمی - قسمت 5
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 14 بهمن 1401 - 23:0:0
46 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی - قسمت 8
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 14 بهمن 1401 - 18:6:5
41 دقیقه
مستند هفت - شگفت انگیز ترین رویدادهای طبیعت
مدت:54دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 14 بهمن 1401 - 16:5:55
53 دقیقه
مستند هفت - زندگی در رنگ - قسمت 2
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 14 بهمن 1401 - 14:0:0
54 دقیقه
مستند هفت -هوش مصنوعی-قسمت2
مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 23:0:0
51 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان-قسمت9
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 23:5:0
48 دقیقه
مستند هفت - سلسله ها-قسمت1
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 21:40:0
42 دقیقه
مستند هفت - شگفتی های موسمی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت//
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 23:5:0
50 دقیقه
مستند هفت - سلسله ها
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: حیات وحش/
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 21:40:0
57 دقیقه
مستند هفت - سیاره دایناسور
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 23:4:55
50 دقیقه
مستند هفت - پادشاهی وحشت-قسمت4
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 21:39:40
49 دقیقه
مستند هفت - فیزیک نور-قسمت02
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 8 بهمن 1401 - 23:7:0
48 دقیقه
مستند هفت - پادشاهی وحشت-قسمت4
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
شنبه 8 بهمن 1401 - 21:34:40
49 دقیقه
مستند هفت - شگفتی های موسمی-قسمت4(تکرار)
مدت:58دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 7 بهمن 1401 - 22:55:19
58 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی-قسمت1(تکرار)
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 7 بهمن 1401 - 17:59:40
40 دقیقه
مستند هفت - شگفت انگیز ترین رویدادهای طبیعت-قسمت2
مدت:53دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 7 بهمن 1401 - 15:59:40
53 دقیقه
مستند هفت - زندگی در رنگ-قسمت1
مدت:53دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 7 بهمن 1401 - 13:59:40
53 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی-قسمت08
مدت:39دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 23:12:5
40 دقیقه
مستند هفت - رخ - قسمت8
مدت:43دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:گفتگو محور/
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 23:10:0
43 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان-قسمت8
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 23:5:45
43 دقیقه
مستند هفت - شگفتی های موسمی
مدت:58دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:طبیعت/
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 22:55:45
57 دقیقه
مستند هفت - پادشاهی وحشت - قسمت3
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 21:35:0
48 دقیقه
مستند هفت - سیاره دایناسور
مدت:60دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 22:55:0
60 دقیقه
مستند هفت - پادشاهی وحشت-قسمت 2
قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 21:30:0
47 دقیقه
مستند هفت - فیزیک نور
مدت:54دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 1 بهمن 1401 - 23:0:5
54 دقیقه
مستند هفت - پادشاهی وحشت - قسمت1
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
شنبه 1 بهمن 1401 - 21:35:0
48 دقیقه
مستند 7 - شگفتی های موسمی - قسمت3
مدت:58دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 30 دی 1401 - 22:55:10
58 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 30 دی 1401 - 18:10:10
42 دقیقه
مستند 7 - شگفت انگیز ترین رویدادهای طبیعت
مدت:47دقیقه/قالب: مستند/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: عام/گروه: تامین برنامه/موضوع: طبیعت/
جمعه 30 دی 1401 - 16:15:14
47 دقیقه
مستند هفت - سازه های دیدنی
مدت:58دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 30 دی 1401 - 14:0:10
60 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی
مدت:43دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:گفتگو محور/
پنج شنبه 29 دی 1401 - 23:10:35
38 دقیقه
مستند هفت - رخ - قسمت 7
مدت:55دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:مهارت ها/موضوع:گفتگو محور/
چهار شنبه 28 دی 1401 - 23:5:8
54 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان-قسمت7
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 27 دی 1401 - 23:5:50
47 دقیقه
مستند هفت - شگفتی های موسمی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
دو شنبه 26 دی 1401 - 22:55:40
58 دقیقه
مستند هفت - تغییر اقلیم زمین-قسمت1
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 25 دی 1401 - 23:5:0
52 دقیقه
مستند هفت - سیاره نفت - قسمت 1
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 24 دی 1401 - 23:5:25
48 دقیقه
مستند هفت - شگفتی های موسمی - 2
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 23 دی 1401 - 23:0:0
56 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی - قسمت 1
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 23 دی 1401 - 18:0:50
53 دقیقه
مستند هفت - داستان حیات - قسمت 5
مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 23 دی 1401 - 16:15:2
51 دقیقه
مستند هفت - فراتر از عسل - قسمت 2
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 23 دی 1401 - 14:0:0
52 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان-قسمت6
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 20 دی 1401 - 23:5:10
47 دقیقه
مستند هفت - شگفتی های موسمی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
دو شنبه 19 دی 1401 - 23:0:25
56 دقیقه
مستند هفت - سرزمین عجایب فسیل ها-قسمت3
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 18 دی 1401 - 23:5:35
47 دقیقه
مستند هفت - آتشفشان
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 17 دی 1401 - 23:5:25
46 دقیقه
مستند هفت - شگفتی های موسمی(تکرار)-قسمت1
مدت:52دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 16 دی 1401 - 23:3:10
52 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی(تکرار)-قسمت2
مدت:33دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 16 دی 1401 - 18:0:10
33 دقیقه
مستند هفت - داستان حیات-قسمت4
مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 16 دی 1401 - 16:0:45
51 دقیقه
مستند هفت - فراتر از عسل-قسمت1
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:زنبورعسل/
جمعه 16 دی 1401 - 14:0:10
42 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 15 دی 1401 - 23:5:55
46 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 15 دی 1401 - 23:5:55
46 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان-قسمت5
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
سه شنبه 13 دی 1401 - 23:10:2
44 دقیقه
مستند هفت - شگفتی های موسمی
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت /
دو شنبه 12 دی 1401 - 23:2:4
52 دقیقه
مستند 7 - سرزمین عجایب فسیل ها-قسمت2
مدت:46دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
یک شنبه 11 دی 1401 - 23:5:0
46 دقیقه
مستند هفت - آتشفشان
مدت:43دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 10 دی 1401 - 23:5:0
43 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 9 دی 1401 - 23:10:34
47 دقیقه
مستند 7 - هوش مصنوعی
مدت:42دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 9 دی 1401 - 18:0:0
42 دقیقه
مستند هفت - داستان حیات - قسمت3
مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 9 دی 1401 - 16:0:5
50 دقیقه
مستند 7 - چگونه کشف کنیم ؟
مدت:56دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/ موضوع:علم و دانش/
جمعه 9 دی 1401 - 14:0:25
56 دقیقه
مستند هفت - هوش مصنوعی
مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 8 دی 1401 - 23:15:32
35 دقیقه
مستند هفت - رخ - قسمت 3
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
چهار شنبه 7 دی 1401 - 23:5:40
47 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی
مدت:22دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
سه شنبه 6 دی 1401 - 8:15:30
22 دقیقه
مستند 7 - مهندسی ناممکن
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 5 دی 1401 - 20:0:55
40 دقیقه
مستند هفت- سرزمین عجایب فسیل ها-قسمت1
مدت:49دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:محیط زیست/
یک شنبه 4 دی 1401 - 23:5:5
49 دقیقه
مستند هفت - آتشفشان - قسمت 2
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 3 دی 1401 - 23:0:0
54 دقیقه
مستند هفت - آتشفشان - قسمت 2
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 3 دی 1401 - 23:0:0
54 دقیقه
مستند هفت- سازه های برتر جهان - قسمت 3
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 2 دی 1401 - 23:10:0
47 دقیقه
مستند هفت- سازه های برتر جهان - قسمت 3
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 2 دی 1401 - 23:10:0
47 دقیقه
مستند هفت - زندگی در عصر هوش مصنوعی
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 2 دی 1401 - 18:0:0
43 دقیقه
مستند هفت - زندگی در عصر هوش مصنوعی
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 2 دی 1401 - 18:0:0
43 دقیقه
مستند هفت - داستان حیات - قسمت 2
مدت:53دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 2 دی 1401 - 16:0:10
52 دقیقه
مستند هفت - داستان حیات - قسمت 2
مدت:53دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 2 دی 1401 - 16:0:10
52 دقیقه
مستند هفت - چگونه کشف کنیم ؟ - قسمت 6
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 2 دی 1401 - 14:0:30
55 دقیقه
مستند هفت - چگونه کشف کنیم ؟ - قسمت 6
مدت:55دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 2 دی 1401 - 14:0:30
55 دقیقه
مستند هفت - زندگی در عصر هوش مصنوعی
مدت:48دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 1 دی 1401 - 23:10:0
48 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر-قسمت 3
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 29 آذر 1401 - 23:4:20
50 دقیقه
مستند هفت - آنتارکتیکا
مدت:40دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: طبیعت/
یک شنبه 27 آذر 1401 - 23:5:0
38 دقیقه
مستند هفت - آتشفشان زنده-قسمت1
مدت:60دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 26 آذر 1401 - 22:54:10
60 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان - قسمت2
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 22 آذر 1401 - 23:5:0
49 دقیقه
مستند هفت - مغز
مدت:51دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
دو شنبه 21 آذر 1401 - 23:0:0
51 دقیقه
مستند هفت - هشت هزار مایل تا آلاسکا-2
مدت:44دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 20 آذر 1401 - 23:0:45
43 دقیقه
مستند هفت - کاوش در فضا - قسمت2
مدت:66دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
شنبه 19 آذر 1401 - 22:22:0
66 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 18 آذر 1401 - 22:46:25
49 دقیقه
مستند هفت - عصر هوش مصنوعی - قسمت9
مدت:45دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 18 آذر 1401 - 18:10:0
46 دقیقه
مستند هفت - شکار - قسمت7
مدت:57دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی: عام/گروه:تامین برنامه/موضوع:حیات وحش/
جمعه 18 آذر 1401 - 15:45:0
57 دقیقه
مستند هفت - چگونه کشف کنیم ؟ - قسمت4
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
جمعه 18 آذر 1401 - 14:0:0
50 دقیقه
مستند هفت - عصر هوش مصنوعی-قسمت 10
مدت:35دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
پنج شنبه 17 آذر 1401 - 22:59:44
35 دقیقه
مستند هفت - فضا نوردی-قسمت4
مدت:32دقیقه/قالب:ترکیبی/نوع آموزش: عمومی/رده سنی: جوان/گروه: تامین برنامه/موضوع: مهارتی/
پنج شنبه 17 آذر 1401 - 10:20:0
32 دقیقه
مستند هفت - سازه های برتر جهان-1
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
سه شنبه 15 آذر 1401 - 22:40:5
49 دقیقه
مستند هفت - داستان مغز-قسمت3
مدت:47دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع: بدن انسان/
دو شنبه 14 آذر 1401 - 22:40:40
47 دقیقه
مستند هفت - هشت هزار مایل تا آلاسکا
مدت:50دقیقه/قالب:مستند/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:جوان و بزرگسال/گروه:تأمین برنامه/موضوع:علم و دانش/
یک شنبه 13 آذر 1401 - 22:40:35
47 دقیقه