اپلیکیشن شبکه آموزش
دریافت نسخه اندروید

زندگی بهتر

مجموعه «زندگی بهتر» از امروز شنبه ١٠دى، شنبه تا سه شنبه هرروز ساعت 11:30 صبح پخش می شود تکرار این برنامه در همان روز ساعت 22:45 پخش خواهد شد.
دسته بندی:

توضیحات

در هر قسمت این مجموعه، در مرکز یادگیری محلی اتفاقاتی مرتبط با موضوعات مجموعه با محوریت مهارت های اساسی زندگی می افتند. هر بار برای مشکلات پیش آمده، توسط مدیر و کارکنان این مرکز راهکارهایی ارائه و با استفاده از  مهارتهای اساسی زندگی که به آن پرداخته می شود، شاهد شکل گیری زندگی بهتری برای افراد خواهیم بود.

دانلود قسمت های زندگی بهتر (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
زندگی
نمایش حیات در جهان هستی/
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 18:2:30
1 دقیقه
زندگی
مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:طبیعت/
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 10:55:25
1 دقیقه
زندگی
مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:طبیعت/
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 11:19:24
1 دقیقه
زندگی
مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:طبیعت/
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 23:4:18
1 دقیقه
زندگی
میان برنامه/ تصاویر طبیعت/
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 17:49:14
2 دقیقه
زندگی
مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:طبیعت/
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 - 23:54:41
1 دقیقه
زندگی
میان برنامه/
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 9:47:40
1 دقیقه
زندگی
میان برنامه/
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 8:48:24
1 دقیقه
زندگی
میان برنامه/
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 0:36:39
1 دقیقه
زندگی
میان برنامه/
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 0:38:52
1 دقیقه
زندگی
مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:طبیعت/
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 5:58:2
1 دقیقه
زندگی بهتر
مدت:20دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 21:0:0
19 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت31
مدت:20دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 11:35:0
19 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت29
مدت:20دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 20:59:40
20 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 29
مدت:23دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 11:29:40
23 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت29
مدت:15دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
شنبه 8 بهمن 1401 - 20:59:40
15 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 29
مدت:21دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
شنبه 8 بهمن 1401 - 11:34:40
21 دقیقه
زندگی بهتر-قسمت28
مدت:16دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
جمعه 7 بهمن 1401 - 20:49:40
16 دقیقه
زندگی بهتر-قسمت28
مدت:23دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
جمعه 7 بهمن 1401 - 11:41:30
23 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 27
مدت:15دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 20:54:40
15 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 27
مدت:23دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 11:29:42
23 دقیقه
زندگی
مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:طبیعت/
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 23:57:20
1 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 26
مدت:18دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 20:55:20
18 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 26
مدت:23دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 11:30:30
22 دقیقه
زندگی بهتر
مدت:16دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 21:0:5
16 دقیقه
زندگی بهتر-قسمت25
مدت:22دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 11:30:0
22 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت24
مدت:17دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 21:0:5
17 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت24
مدت:22دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 11:30:56
22 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت23
مدت:16دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 21:0:32
16 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 23
مدت:28دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 11:30:20
28 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت22
مدت:15دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
شنبه 1 بهمن 1401 - 21:4:55
15 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت22
مدت:28دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
شنبه 1 بهمن 1401 - 11:31:55
28 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت21
مدت:18دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
جمعه 30 دی 1401 - 21:0:30
18 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت21
مدت:22دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
جمعه 30 دی 1401 - 11:35:15
22 دقیقه
زندگی
مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:طبیعت/
جمعه 30 دی 1401 - 7:49:44
1 دقیقه
زندگی
مدت:2دقیقه/قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام/گروه:پخش/موضوع:طبیعت/
جمعه 30 دی 1401 - 7:5:47
1 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 20
مدت:17دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
پنج شنبه 29 دی 1401 - 21:5:0
17 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 20
مدت:21دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
پنج شنبه 29 دی 1401 - 11:30:23
21 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 19
مدت:14دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
چهار شنبه 28 دی 1401 - 21:5:0
13 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 19
مدت:23دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
چهار شنبه 28 دی 1401 - 11:30:35
22 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 18
مدت:22دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
سه شنبه 27 دی 1401 - 21:15:45
22 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 18
مدت:22دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
سه شنبه 27 دی 1401 - 11:30:0
22 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت17
مدت:17دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
دو شنبه 26 دی 1401 - 21:10:30
17 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت17
مدت:22دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
دو شنبه 26 دی 1401 - 11:30:0
22 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 16
مدت:16دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
یک شنبه 25 دی 1401 - 21:10:35
16 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 16
مدت:21دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
یک شنبه 25 دی 1401 - 11:30:0
21 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 15
مدت:21دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
شنبه 24 دی 1401 - 21:10:0
15 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 15
مدت:21دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
شنبه 24 دی 1401 - 11:30:15
21 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 14
مدت:14دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
جمعه 23 دی 1401 - 21:0:50
13 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 14
مدت:22دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
جمعه 23 دی 1401 - 11:30:2
22 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 13
مدت:14دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
پنج شنبه 22 دی 1401 - 21:10:0
14 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 13
مدت:21دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
پنج شنبه 22 دی 1401 - 11:30:20
21 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 11
مدت:15دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
چهار شنبه 21 دی 1401 - 21:10:20
15 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 11
مدت:21دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
چهار شنبه 21 دی 1401 - 11:30:50
20 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 12
تهیه کننده: عبدالرضا فیروزان/خلاصه: آموزش به فراگیران سواد آموزی در مراکز یادگیری محلی/
سه شنبه 20 دی 1401 - 21:10:15
16 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 12
مدت:21دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
سه شنبه 20 دی 1401 - 11:30:0
21 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت10
مدت:16دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
دو شنبه 19 دی 1401 - 21:10:0
16 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت10
مدت:20دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
دو شنبه 19 دی 1401 - 11:30:39
20 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت9
مدت:16دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
یک شنبه 18 دی 1401 - 21:10:10
16 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 9
مدت:21دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
یک شنبه 18 دی 1401 - 11:34:56
21 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت8
مدت:20دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
شنبه 17 دی 1401 - 21:15:0
20 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 8
مدت:21دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
شنبه 17 دی 1401 - 11:35:12
21 دقیقه
زندگی بهتر-قسمت7
مدت:16دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
جمعه 16 دی 1401 - 21:7:22
16 دقیقه
زندگی بهتر-قسمت7
مدت:22دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
جمعه 16 دی 1401 - 11:30:49
22 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 6
مدت:16دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
پنج شنبه 15 دی 1401 - 21:10:0
16 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 6
مدت:16دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
پنج شنبه 15 دی 1401 - 21:10:0
16 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 6
مدت:21دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
پنج شنبه 15 دی 1401 - 11:25:40
21 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 6
مدت:21دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
پنج شنبه 15 دی 1401 - 11:25:40
21 دقیقه
زندگی بهتر-قسمت5
تهیه کننده: عبدالرضا فیروزان/خلاصه: آموزش به فراگیران سواد آموزی در مراکز یادگیری محلی/
چهار شنبه 14 دی 1401 - 21:10:0
14 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 5
مدت:21دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
چهار شنبه 14 دی 1401 - 11:30:0
21 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت 5
مدت:21دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
چهار شنبه 14 دی 1401 - 11:30:0
21 دقیقه
زندگی بهتر-قسمت4
مدت:12دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
سه شنبه 13 دی 1401 - 22:10:35
12 دقیقه
زندگی بهتر-قسمت4
مدت:20دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
سه شنبه 13 دی 1401 - 11:25:0
20 دقیقه
زندگی بهتر
مدت:13دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
دو شنبه 12 دی 1401 - 22:5:0
13 دقیقه
زندگی بهتر
مدت:20دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
دو شنبه 12 دی 1401 - 11:25:0
20 دقیقه
زندگی بهتر-قسمت2
مدت:15دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
یک شنبه 11 دی 1401 - 22:5:45
15 دقیقه
زندگی بهتر-قسمت2
مدت:19دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
یک شنبه 11 دی 1401 - 11:25:0
19 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت1
مدت:14دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
شنبه 10 دی 1401 - 22:10:10
14 دقیقه
زندگی بهتر - قسمت1
مدت:20دقیقه/قالب: نمایشی/رده سنی:بزرگسال/نوع آموزش:عمومی/گروه:آموزش رسمی /موضوع: سواد آموزی/
شنبه 10 دی 1401 - 11:27:55
18 دقیقه
زندگی
قالب:میان برنامه/نوع آموزش:عمومی/رده سنی:عام /گروه : پخش/موضوع : طبیعت/
جمعه 9 دی 1401 - 7:43:7
1 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها