امروز يك شنبه  2 مهر 1396
01:00
00:55 مستند 7
01:55
08:00
00:10 سرود و قرآن
08:10
08:50
00:10 کارآفرین
09:00
09:15
00:15 اقلیم ایران
09:30
01:30 گلچین صبحی دیگر
12:00
12:30
13:00
13:30
01:30 گلچین دکتر سلام
15:00
00:45 برنامه کودک
15:45
16:00
00:30 سرزمین ستاره ها
16:30
00:20 صنعت پیشه زندگی
16:50
00:10 دست ساخته ها
17:30
00:30 حیات خانه ما
18:00
00:30 قیام الله
18:30
19:00
00:20 خط عشق
19:20
00:10 رونق
19:30
20:00
00:40زنده فرصت برابر
20:40
00:20 آزمایش های عجیب
21:00
22:00
01:00زنده پرسشگر
23:00
01:00 کاروانسرا
شبکه آموزش سيما

تمامی حقوق این وب سایت به شبکه آموزش سیما تعلق دارد