امروز يك شنبه  2 مهر 1396
00:00
01:00 مستند 7
01:00
01:55
08:00
00:10 سرود و قرآن
08:10
08:50
00:10 کارآفرین
09:00
09:15
00:15 اقلیم ایران
09:30
01:30زنده صبحی دیگر
11:00
12:15
00:15 من میتونم
12:30
13:00
13:30
00:40زنده دکتر سلام
14:10
00:05 آیا میدانید
14:15
15:00
00:45زنده تکنو
15:45
16:00
17:30
00:30 حیات خانه ما
18:00
00:30زنده مسیر برتر
18:30
19:00
00:30 باور های غلط
19:30
20:00
00:40زنده فرصت برابر
21:00
22:00
شبکه آموزش سيما

تمامی حقوق این وب سایت به شبکه آموزش سیما تعلق دارد