نسخه آزمایشی

اطلاعات تماس

شبکه آموزش سیما
ایمیل: پست الکترونیکی : sima7@irib.ir
تلفن: تلفن :27867000 021
موبایل: شماره پیامک : 300007
شنبه 13 تير 1394.
امروز :
 • معرفی کتاب
 • مطالب آموزشی
 • مقالات آموزشی
 
 • آریانا
 • احسان کرمی
 • گفتگو کودکانه
 • بهنام سلحشور
 • عشق پاک
 • مهسا
 • مازیار فلاحی
 • مبارک بادا
 • بابک حمیدیان
 • مسعود فروتن
 • محسن داداشی
 • محسن میرزاده
 • مجتبی کبیری
 • سعید شهروز
 • استاد بنان
 • رادیو هفت
 • رایان
 • سعید شهروز
 • نیما مسیحا
 • علی ضیا
 • عباس شیرخدا
امروز1752
دیروز2632
هفته15174
ماه9676
کلی834870
Visitor Info : Unknown - Unknown
Powered by CoalaWeb
 • 08:00
  سرود-قرآن
  08:10
  دکتر سلام
  09:00
  دوربين هفت
  09:10
  صبحي ديگر
  10:50
  دوربين هفت
  11:00
  ترنم باران
  12:00
  اهل ایمان
  12:40
  اذان گاهی
  13:00
  قرآن-اذان
  13:20
  دکتر سلام
  14:00
  گل آموز
  15:00
  مشاور
  15:50
  پیک آشنا
  16:00
  دوربین هفت
  16:10
  ادبستان
  17:00
  باز باران
  17:50
  برشي از يک مستند
  18:00
  دوباره نگاه کن
  18:50
  فرهنگ مالیتی
  19:00
  دوربین هفت
  19:10
  قندپهلو
  20:00
  خط عشق
  20:00
  مسابقه،اذانگاهی
  20:40
  قرآن-اذان
  21:00
  نان و نمک
  21:10
  فصاحت و بلاغت نهج البلاغه
  22:00
  مشاعره دانشجویی
  22:50
  دوباره نگاه کن
  23:50
  مستند گنج و رنج
  24:00
  گفتگو تنهایی
  00:45
  اهل ایمان
  01:00
  مستند هفت
  02:00
  اعلام سرود ج.ا.ا
 • 08:00
  سرود-قرآن
  08:10
  دکتر سلام
  09:00
  دوربين هفت
  09:10
  صبحي ديگر
  10:50
  دوربين هفت
  11:00
  ترنم باران
  12:00
  اهل ایمان
  12:40
  اذان گاهی
  13:00
  قرآن-اذان
  13:20
  دکتر سلام
  14:00
  گل آموز
  15:00
  مشاور
  15:50
  پرنیان
  16:00
  دوربین هفت
  16:10
  ادبستان
  17:00
  باز باران
  17:50
  برشي از يک مستند
  18:00
  دوباره نگاه کن
  18:50
  نگارگری
  19:00
  دوربین هفت
  19:10
  بهار نارنج
  20:00
  عینک
  20:00
  مسابقه،اذانگاهی
  20:40
  قرآن-اذان
  21:00
  نان و نمک
  21:10
  فصاحت و بلاغت نهج البلاغه
  22:00
  مسلمانان
  22:50
  دوباره نگاه کن
  23:50
  مستند گنج و رنج
  24:00
  گفتگو تنهایی
  00:45
  اهل ایمان
  01:00
  مستند هفت
  02:00
  اعلام سرود ج.ا.ا
 • 08:00
  سرود-قرآن
  08:10
  دکتر سلام
  09:00
  دوربين هفت
  09:10
  صبحي ديگر
  10:50
  دوربين هفت
  11:00
  ترنم باران
  12:00
  اهل ایمان
  12:40
  اذان گاهی
  13:00
  قرآن-اذان
  13:20
  دکتر سلام
  14:00
  گل آموز
  15:00
  مشق عشق
  15:50
  پيک آشنا
  16:00
  دوربین هفت
  16:10
  ادبستان
  17:00
  باز باران
  17:50
  برشي از يک مستند
  18:00
  دوباره نگاه کن
  18:50
  فرهنگ مالیتی
  19:00
  دوربین هفت
  19:10
  بهار نارنج
  20:00
  خط عشق
  20:00
  مسابقه،اذانگاهی
  20:40
  قرآن-اذان
  21:00
  نان و نمک
  21:10
  فصاحت و بلاغت نهج البلاغه
  22:00
  مسلمانان
  22:50
  دوباره نگاه کن
  23:50
  مستند گنج و رنج
  24:00
  گفتگو تنهایی
  00:45
  اهل ایمان
  01:00
  مستند هفت
  02:00
  اعلام سرود ج.ا.ا
 • 08:00
  سرود-قرآن
  08:10
  دکتر سلام
  09:00
  دوربين هفت
  09:10
  صبحي ديگر
  10:50
  دوربين هفت
  11:00
  ترنم باران
  12:00
  اهل ایمان
  12:40
  اذان گاهی
  13:00
  قرآن-اذان
  13:20
  دکتر سلام
  14:00
  گل آموز
  15:00
  مشاور
  15:50
  کلام امام
  16:00
  دوربین هفت
  16:10
  ادبستان
  17:00
  باز باران
  17:50
  برشي از يک مستند
  18:00
  دوباره نگاه کن
  18:50
  نگارگری
  19:00
  دوربین هفت
  19:10
  بهار نارنج
  20:00
  عینک
  20:00
  مسابقه،اذانگاهی
  20:40
  قرآن-اذان
  21:00
  نان و نمک
  21:10
  فصاحت و بلاغت نهج البلاغه
  22:00
  مسلمانان
  22:50
  دوباره نگاه کن
  23:50
  مستند گنج و رنج
  24:00
  گفتگو تنهایی
  00:45
  اهل ایمان
  01:00
  مستند هفت
  02:00
  اعلام سرود ج.ا.ا
 • 08:00
  سرود-قرآن
  08:10
  دکتر سلام
  09:00
  دوربين هفت
  09:10
  صبحي ديگر
  10:50
  دوربين هفت
  11:00
  ترنم باران
  12:00
  اهل ایمان
  12:40
  اذان گاهی
  13:00
  قرآن-اذان
  13:20
  دکتر سلام
  14:00
  گل آموز
  15:00
  مشاور
  15:50
  پرنیان
  16:00
  دوربین هفت
  16:10
  ادبستان
  17:00
  باز باران
  17:50
  برشي از يک مستند
  18:00
  دوباره نگاه کن
  18:50
  فرهنگ مالیتی
  19:00
  دوربین هفت
  19:10
  خانواده ها بدانند
  20:00
  مسابقه،اذانگاهی
  20:40
  قرآن-اذان
  21:00
  نان و نمک
  21:10
  فصاحت و بلاغت نهج البلاغه
  22:00
  مسلمانان
  22:50
  دوباره نگاه کن
  23:50
  مستند گنج و رنج
  24:00
  گفتگو تنهایی
  00:45
  اهل ایمان
  01:00
  مستند هفت
  02:00
  اعلام سرود ج.ا.ا
 • 08:00
  سرود-قرآن
  08:10
  دکتر سلام
  09:00
  دوربين هفت
  09:10
  صبحي ديگر
  10:50
  دوربين هفت
  11:00
  ترنم باران
  12:00
  اهل ایمان
  12:40
  اذان گاهی
  13:00
  قرآن-اذان
  13:20
  دکتر سلام
  14:00
  گل آموز
  15:00
  مشاور
  15:50
  پرنیان
  16:00
  دوربین هفت
  16:10
  ادبستان
  17:00
  باز باران
  17:50
  برشي از يک مستند
  18:00
  دوباره نگاه کن
  18:50
  نگارگری
  19:00
  دوربین هفت
  19:10
  درد عشق
  20:00
  خط عشق
  20:00
  مسابقه،اذانگاهی
  20:40
  قرآن-اذان
  21:00
  نان و نمک
  21:10
  فصاحت و بلاغت نهج البلاغه
  22:00
  مسلمانان
  22:50
  دوباره نگاه کن
  23:50
  مستند گنج و رنج
  24:00
  گفتگو تنهایی
  00:45
  اهل ایمان
  01:00
  مستند هفت
  02:00
  اعلام سرود ج.ا.ا
 • 08:00
  سرود-قرآن
  08:10
  دکتر سلام
  09:00
  دوربين هفت
  09:10
  صبحي ديگر
  10:50
  دوربين هفت
  11:00
  ترنم باران
  12:00
  اهل ایمان
  12:40
  اذان گاهی
  13:00
  قرآن-اذان
  13:20
  دکتر سلام
  14:00
  گل آموز
  15:00
  خلاقیت در معماری
  15:50
  پيک آشنا
  16:00
  دوربین هفت
  16:10
  ادبستان
  17:00
  دوباره نگاه کن
  17:50
  نگارگری
  18:00
  مشق عشق
  19:20
  خانواده ها بدانند
  20:00
  مسابقه1449
  20:40
  قرآن-اذان
  21:00
  نان و نمک
  21:10
  فصاحت و بلاغت نهج البلاغه
  22:00
  مسلمانان
  22:50
  دوباره نگاه کن
  23:50
  مستند گنج و رنج
  24:00
  گفتگو تنهایی
  00:45
  اهل ایمان
  01:00
  مستند هفت
  02:00
  اعلام سرود ج.ا.ا